Technické parametry

Izolační materiál TIPUR

N

Univerzální použití

Tepelná izolace střech, stěn, dutin i podlah novostaveb i starších budov

N

Výhody materiálu

Netoxický, nedrážní pokožku, neslehává, nenasákává vlhkost, odolný vůči hnilobě i škůdcům

N

Rychlá aplikace

Podkroví rodinného domu zaizolováno už za 4 hodiny

NAPIŠTE SI O CENOVOU NABÍDKU

Technické parametry tepelné izolace TIPUR

Sledovaná vlastnost Zkušební postup Požadovaná (P) / deklarovaná (D) úroveň
1 Tepelná vodivost
(charakteristická hodnota ve smyslu ČSN 73 0540)
ČSN 72 7306
ČSN 72 7012-2,3
ČSN EN 12664
ČSN EN 12667
D: 0,036 W/m.K
2 Objemová hmotnost (hustota) ČSN EN 1602 D: 25 – 30 kg/m3
3 Rovnovážná vlhkost při 28/30 ČSN EN 12429
ČSN 72 7302
D: max. 12%
4 Stanovení propustnosti pro vodní páru
– faktor difúzního odporu µ
ČSN EN 12086 D: 1,1 – 1,6
5 Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 P: klasifikace dle ČSN EN 13501-1+A1
třída E

Výsledek tepelného odporu / součinitel prostupu tepla izolace TIPUR

Tloušťka vrstvy Tipuru Tepelný odpor R (m2.K/W) Součinitel prostupu tepla
U (W/m2.K)
30 mm 0,83 1,20
50 mm 1,39 0,72
80 mm 2,22 0,45
100 mm 2,78 0,36
150 mm 4,17 0,24
200 mm 5,56 0,18
250 mm 6,94 0,14
300 mm 8,33 0,12
400 mm 11,11 0,09

Reference a realizace

Potřebujete izolaci?

Adresa a kontakty

 

Svijany 98, 463 46 Svijany

+420 739 074 629

info@sanenergo.cz