Foukaná izolace domů i komerčních budov

Foukaná izolace TIPUR je tepelná a akustická izolace na bázi kombinace modifikované polyuretanové a polystyrenové drtě, která má výborné tepelné i zvukové izolační vlastnosti.

b

Izolační materiál TIPUR

Tepelná izolace TIPUR je díky tepelně izolačním vlastnostem polyuretanové pěny a polystyrenu bez přítomnosti elektrostatického náboje vhodná k ukládání a zafoukávání horizontálních i vertikálních dutin bez objemových změn.  Při aplikaci nevzniká elektrostatický náboj, který má vliv na nedokonalé uložení směsi při aplikaci.

 

Jediní na trhu

Zabýváme se výrobou a vývojem foukaných tepelných izolací z drceného polyuretanu. Naše izolace TIPUR je certifikovaná.

 

Jak TIPUR izoluje ?

TIPUR je složen z polyuretanu, který patří k nejlepším tepelným izolacím vůbec. Ať už ve formě desky nebo rozdrceného polyuretanu, podstata hmoty zůstavá vždy stejná. V polyuretanu jsou velmi jemné uzavřené vzduchové dutinky a tím je dána jeho izolační schopnost.

Vhodný do pasivních domů

TIPUR je vhodné použít i do pasivních domů. Jeho určení je obdobné jako u jiných foukaných izolantů.

Neslehává a nenasakává

TIPUR je daný svým zrníčkem, proto ho nemůžete dát ani více ani méně do objemu. Ostatní materiály se načechrávají a pak shlehávají, TIPUR tuto vlastnost nemá. Vlhkost v TIPURu téměř nenajdete, protože je nenasákavý.

Je ekologický

TIPUR přispívá k ochraně životního prostředí, protože se používají materiály, které už jednou ukončily svůj životní cyklus.

Brání výskytu hlodavců, plísní

a mechů

 

Hlodavci potřebují ke svému pohybu stabilní povrch, kde si mohou vytvořit cestičky, ve kterých žíjí. Díky drcenému polyuretanu, který je nestabilní „teče“, si nedokáží vykousat cestičky a vše se za nimi zasypává. Tím se jim výrazně zhoršují podmínky pro život. V těchto prostorech se tudíž nevyskytují.
Houby, spóry a jiné mechy se v izolaci TIPUR také nevyskytují, jelikož v polyuretanu není žádná organika a nezadržuje vodu.

TIPUR

Foukaná izolace TIPUR je tepelná a akustická izolace na bázi kombinace modifikované polyuretanové a polystyrenové drtě, která má výborné tepelné i zvukové izolační vlastnosti.

Kombinace 95% modifikované polyuretanové a 5% polystyrenové drtě, která má výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti.

  • krátká a čistá realizace bez odpadů, foukaná izolace má 100% krytí
  • nenasákavá, neplesniví a je bez objemových změn
  • odolná; vůči škůdcům, hnilobám a plísním
  • rychlá návratnost investic
  • velice nízká tepelná vodivost lambda ?= 0,036 W/m.K
  • možnost aplikace tepelné izolace svépomocí

 

Ukládání TIPURu se provádí na pevný podklad nebo do vertikálních i horizontálních dutin a štěrbin ručně nebo strojově. TIPUR je nutné po aplikaci do volných prostor zabezpečit záklopem např. OSB, GSB, Certris, sádrokartonů, prken, minerální izolací aj… Postupujte dle platných požárně bezpečnostních norem, vyhlášek a řešení.

Izolace TIPUR vám poslouží na věky, jen nesmí být vystavena přímému UV záření.

Více informací

Technické parametry

Zajímají vás technické parametry, osvědčení a certifikace?

Objekty a aplikace

V jakých prostorech nachází foukaná izolace uplatnění?

Realizátoři a prodej

Podívejte se, kde můžete zakoupit foukanou izolaci TIPUR.

Reference a realizace

Slovník pojmů

Je pro vás obtížné zorientovat se v technických pojmech? Přečtěte si, jaké jsou  mezi veličinami rozdíly. A v případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. Rádi vám poradíme.

Jak se liší foukaná a sypaná izolace?

Foukaná izolace se takto nazývá proto, že se pro její aplikaci na místo určení používá právě „foukání“. TIPUR se nafoukává pomocí foukacího stroje a tím dojde k výbornému krytí na všech místech a vznikne kompaktní tvar včetně vyplnění všech dutin.
Aplikace foukané izolace je rychlá a bezodpadová.

Sypaná izolace se nazývá proto, že pro její aplikaci na přístupná místa ( volné plochy ) nemusíte využívat specializované firmy, ale celkovou tepelnou izolaci zvládnete vysypat svépomocí a tím ušetříte peníze.

Co je to polyuretan?

Polyuretan je polymer, který se vyrábí polyadicí diizokyanátů a dvoj- nebo vícesytných alkoholů za vzniku karbamátové (uretanové) vazby.

Naše tepelná izolace TIPUR obsahuje převážně modifikovaný polyuretan, ten má výborné tepelně izolační vlastnosti a dlouhou životnost. Modifikovaný polyuretan je bez objemových změn a odolný vůči škůdcům. Nepodléhá hnilobě ani jiným škodlivým procesům. Polyuretan nenavlhne, nemění svůj tvar.

Izolační materiál

TIPUR je využíván pro své schopnosti tepelně izolovat a pro nízkou pořizovací cenu, což je ideální řešení pro zateplení svislých i vodorovných prostor v domě, například střešních prostor. úspora tepla je základem komplexního úsporného řešení v celém domě.

Pojem izolační materiál vznikl v době, kdy lidé pochopili, že je potřeba oddělit od sebe určité dvě látky tak, aby z prostoru, kde je uzavřená jedna z těchto dvou látek, neunikala a nemísila se tak s látkou druhou. Za dvě látky, které takto mají být od sebe odděleny, můžeme považovat například vodu a vzduch, páru a vzduch, vodu a naftu, ale třeba i teplý vzduch a studený vzduch.

Prvními izolačními materiály byly zvířecí kožešiny, kterými se lidé chránili proti chladu, dále mech, tráva a listí. Izolační materiály se ale s časem vyvíjely a dnes nemusíme chodit daleko, abychom se s nějakým setkali. Nejobvyklejšími oblastmi použití jsou dnes stavebnictví a strojírenství, přičemž jednotlivé materiály se mohou lišit podle konkrétní aplikace.

Tepelný odpor

Vedení (kondukce) tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém částice látky v oblasti s vyšší střední kinetickou energií předávají část své pohybové energie prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší střední kinetickou energií. Částice se přitom nepřemísťují, ale kmitají kolem svých rovnovážných poloh.

Tepelná vodivost

Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky, konstrukce, (např. zdi) vést teplo. Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiných, chladnějších částí.

Tepelná vodivost dané látky je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti bývá často chybně označován přímo jako tepelná vodivost, součinitel je však měrná tepelná vodivost.

Součinitel tepelné vodivosti

Je definována jako množství tepla, které musí za jednotku času projít tělesem, aby na jednotkovou délku byl jednotkový teplotní spád. Přitom se předpokládá, že teplo se šíří pouze v jednom směru, např. v desce s rovnoběžnými povrchy.

Tuto definici lze také vyjádřit tak, že součinitel tepelné vodivosti je výkon (tzn. teplo za jednotku času), který projde každým čtverečním metrem desky tlusté metr, jejíž jedna strana má teplotu o 1 Kelvin vyšší než druhá.

Součinitel prostupu tepla

U materiálů s definovanou tlouštkou se často udává součinitel prostupu tepla U, který je definován jako výkon, který projde plochou jednoho čtverečního metru při rozdílu teplot 1 Kelvin.

Potřebujete izolovat vaše prostory?

Adresa a kontakty

 

Svijany 98, 463 46 Svijany

+420 739 074 629

info@sanenergo.cz