THERMOSILIT SR3
- suchá omítková směs pro ruční a strojní nanášení

Popis výrobku : Tepelně izolační omítka pro energetické sanace budov

Oblast použití:

Tepelně izolační omítka se sušícím potenciálem, odolná proti ohni. Určená pro zvýšení tepelného odporu budov, vlhkostní sanace na vnější i vnitřní povrchy stavebních konstrukcí. Vhodná jak pro novostavby, tak zejména renovace, a to včetně historických a památkově chráněných budov.

Složení :

Expandované kamenivo Thermosilit®, vápenný hydrát, přírodní pucolány, přísady

Vlastnosti a parametry:
Max. velikost zrna2 mm
Objemová hmotnost zatvrdlé malty350 kg/m3
Objemová hmotnost čerstvé malty700 kg/m3
Spotřeba záměsové vody> 28-36 dm3/balení
Pevnost v tlaku 0,4 Mpa
Minimální tloušťka omítky 10 mm
Maximální tloušťka omítky 100 mm
Přídržnost 0,1 Mpa
Maximální aplikační tloušťka 35 mm
Balení 100 lit.
Vydatnost omítky 3,5 kg/m2 na 1 cm
Třída požární odo nosti A 1
Součinitel tepelné vodivosti 0,07 W/mK
Faktor difuzního odporu 4,4

technické parametry jsou stanoveny při laboratorních podmínkách 23°C, 55% relativní vlhkosti

Zpracování :

podklad musí být pevný, nosný, zbavený

Příprava podkladu:

Minimální teplota vzduchu pro aplikaci je + 5 °C. Maximální doporučená teplota je 28 °C. V případě vyšších teplot, anebo za přímého slunečního záření se doporučuje chránit stavbu stíněním (plachty, sítě a pod.) a omítku vlhčit po dobu dvou dnů po aplikaci. Omítky neaplikujte za silného větru a deště.

Aplikace:

Ruční, strojní

Spotřeba:

7 kg/m2 při tloušťce omítky 20-22 mm

Skladování:

Na suchém místě v originálních baleních je skladovatelnost 6 měsíců.

Obsahuje :

Kamenivo Thermosilit, vápenný hydrát, hydraulické příměsi, přísady zlepšující zpracovatelnost směsi.

Likvidace odpadu:

Pouze zcela prázdné obaly dát k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako komunální odpad. Nádobu s kapalnými zbytky odevzdejte ve sběrném středisku starých barev. Klíč třídy odpadů – kód: 080112.

Dokumenty ke stažení:


Technický list THERMOSILIT SR3.pdf

Vypracovalwww.sanenergo.cz/a>.